Návod "DZS Elektřina" - page 19

© 2013 Didaktik s.r.o.
17
6/156 Funkce pojistky
Materiál :
3 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
1 modul přímé vedení (1)
1 modul vedení přerušené (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
1 zdroj střídavého napětí 3V/min. 5A
staniol
nůžky
Jak jsou elektrické obvody chráněny proti překročení nejvyššího povoleného proudu?
Zapojení :
Zapojení realizujeme podle obrázku. K obvodu připojíme zdroj střídavého napětí, do objímky
zašroubujeme žárovku, do modulu přerušeného vedení zasuneme 2 držáky s otvorem. Do držáků upevníme tenký
proužek staniolu o rozměrech asi 1,5 mm x 60 mm. Šířku proužku je nutné vyzkoušet, závisí na tloušťce staniolu.
Pokus :
Zdroj je zpočátku vypnut, vypínač na modulu je rovněž vypnut. Po zapojení zdroje se žárovka rozsvítí. Zkrat
v obvodu simulujeme sepnutím vypínače. Staniolový proužek ve funkci pojistky se krátce rozžhaví a přepálí. Pokud
proužek zůstane nažhaven, byla jeho šířka příliš veliká, stejně jako v případě, že se proužek vůbec nerozžhaví.
Závěr :
Jako pojistka proti zkratu slouží v elektrických obvodech vodič s velmi malým průřezem. Ten se při překročení
povoleného proudu zahřeje na teplotu, při které se přepálí (roztaví, případně shoří). Tím přestává být obvod uzavřen a
proud klesá na nulu. Pojistku je nutné po odstranění zkratu vyměnit.
2,5 V/0,2 A
zdroj
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...215
Powered by FlippingBook