Návod "DZS Elektřina" - page 190

© 2013 Didaktik s.r.o.
188
E 8.16 Primární elektrický proud na nezatíženém a zatíženém transformátoru - III
Materiál :
4 modul připojení
1 modul vypínač
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul pro cívku
1 U-jádro kompletní
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 miliampérmetr 300 mA ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
V případě běhu naprázdno se intenzita elektrického proudu chová nepřímo proporcionálně k závitům cívky.
Pokus :
Nejdříve se sestaví podle nákresu zapojení primární obvod transformátoru.
Jako primární cívka se použije cívka s n = 400 závitů.
Jako sekundární cívka se nejdříve použije cívka s n = 400 závitů.
Primární a sekundární cívka se spojí uzavřeným železným jádrem.
Do sekundárního obvodu se zapojí měřicí přístroj - měřicí rozsah 100 mA.
Jak v primárním obvodu, tak v sekundárním obvodu se nenachází žádný spotřebič (s výjimkou odporu cívek). Proto je
prakticky měřena intenzita zkratového proudu (proudu nakrátko).
Nastaví se intenzita primárního proudu 50 mA.
Výsledek :
Při stejném počtu závitů je intenzita elektrického proudu v primárním a sekundárním obvodu stejná.
Pokus :
Jako sekundární cívka se nyní použije cívka s 800 závity, později cívka s 2 x 800 závity.
Je pozorována intenzita elektrického proudu.
Výsledek :
Při sekundárně 800 závitech klesá intenzita elektrického proudu sekundárně na poloviční hodnotu.
Použije-li se sekundárně cívka s 2 x 800 závity, tak poklesne intenzita elektrického proudu sekundárně na čtvrtinu
počáteční hodnoty.
V případě zkratu platí :
Intenzita elektrického proudu klesá nepřímo proporcionálně k počtu závitů cívky.
1...,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,...215
Powered by FlippingBook