Návod "DZS Elektřina" - page 191

© 2013 Didaktik s.r.o.
189
9. Generátory
E 9.1 Elektromagnetická indukce - základní pokus
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
1 modul s objímkou E 10
eventuálně
1 modul s objímkou E 10 s tranzistorovým zesílením
1 modul kuličkové ložisko
1 modul držák kruhových součástek
1 kladka na upínací násadu
1 kolík kliky
1 hnací řemen, sada
1 magnet, válcový
1 držák magnetů
1 žárovka 4V/0,04A
Cíl :
Elektromagnetická indukce - v cívce je rotujícím tyčovým magnetem indukováno napětí.
Konstrukce :
Podle nákresu. Kulatý tyčový magnet se upevní pomocí šroubu s rýhovanou hlavou v držáku magnetů a tento se
potom nastrčí do modulu s kuličkovým ložiskem.
Pokus :
Zatímco se kulatý tyčový magnet rovnoměrné roztočí, je pozorována žárovka - svítí slabě.
Nyní se do cívky vloží I-jádro (k zajištění použít upínací pásek) a magnet se opět rovnoměrně roztočí.
Výsledek :
Žárovka svítí výrazně silněji.
Výše indukovaného napětí, která je ukázána slabým, resp. silným zářením žárovky, závisí na intenzitě magnetického
napětí cívky.
Poznámka :
Nerozsvítí-li se žárovka (bez I-jádra), může se ukázat indukované napětí použitím modulu s objímkou s tranzistorovým
zesílení.
Vzájemný vztah mezi intenzitou zazáření žárovky a počtem otáček, popř. intenzitou měnícího se magnetického pole
nemůže být ovšem v tomto případě ukázán.
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...215
Powered by FlippingBook