Návod "DZS Elektřina" - page 193

© 2013 Didaktik s.r.o.
191
Naměřené hodnoty :
Počet otáček byl zjištěn stopkami během doby měření 30 sekund při přibližně rovnoměrném otáčení.
800 otáček
1 600 otáček
U/min
240
480
240
480
Napětí
50 mV
100 mV
90 mV
160 mV
Poznámka :
Uvedené hodnoty jsou maximální výkyvy, které byly dosaženy během doby pozorování.
1...,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,...215
Powered by FlippingBook