Návod "DZS Elektřina" - page 194

© 2013 Didaktik s.r.o.
192
E 9.3 Rotující smyčka vodiče
Materiál :
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul vedení přerušené
2 modul s objímkou
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 modul pro sběrač AC
2 držák sběrače
1 držadlo magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 smyčka vodiče, uložená v kuličkovém ložisku
1 ampérmetr 1 μA =, ~
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
V rotačním pohybu smyčky vodiče v magnetickém poli spočívá princip generátoru.
Konstrukce :
Podle nákresu. Kotouč hnacího řemene se upevní pomocí stojanu na pokusném stolíku tak, aby byl řemen vhodně
napnutý.
Pokus :
Smyčka vodiče se roztočí a pozoruje se výkyv ručičky na ampérmetru (měřicí rozsah
1 μA AC).
Výsledek :
Ve smyčce vodiče, která se pohybuje v magnetickém poli, je indukováno střídavé napětí.
1...,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,...215
Powered by FlippingBook