Návod "DZS Elektřina" - page 195

© 2013 Didaktik s.r.o.
193
E 9.4 Generátor na střídavý proud (alternátor)
Materiál :
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul vedení přerušené
2 modul s objímkou
1 modul pro sběrač AC
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 držadlo magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 dvoupólový rotor, ložiskové uložení
1 voltmetr 100 mV =
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Napětí alternátoru je indukováno v rotačním dvoupólovém rotoru. Pole statoru tohoto alternátoru je generováno
permanentním magnetem.
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení. Voltmetr se přepojí na polohu ručičky střed - jeho měřicí rozsah by měl být nastaven na 100
mV DC.
Pro pomalé otáčení se doporučuje nasadit blokovací magnety zevně na držadlo, protože jejich magnetické pole je
velmi silné.
Pokus :
Dvoupólový rotor se pomalu roztočí (nutná podpora nárazem kvůli síle blokovacích magnetů).
Je pozorován výkyv ručičky voltmetru. Nakonec se obrátí směr otáčení a opět je pozorován výkyv ručičky.
Výsledek :
Při pomalém otáčení rotoru se přesouvá
ručička voltmetru střídavě od pozitivního
k negativnímu oboru hodnot. Otočení
směru otáčení rotoru jakož i přepólování
pole statoru nezmění nic na původním
chování.
Kartáčkovými sběrači je odebíráno
střídavé napětí - indukované napětí mění
každou poloviční otáčkou rotoru (180o)
svoje znaménko.
Při každé úplné otáčce rotoru (360o)
vzniká celá perioda indukovaného napětí.
Počet kmitů za sekundu se označuje jako
frekvence střídavého napětí. Čím vyšší je počet otáček, rotoru, tím vyšší je frekvence indukovaného střídavého napětí.
Poznámka :
S počítačovým propojením CATT a osciloskopovým programem, jenž je tímto k dispozici, se dá tento pokus sledovat
na PC. Paměťovou funkcí může být dodatečně přesně analyzována frekvence a amplituda.
1...,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,...215
Powered by FlippingBook