Návod "DZS Elektřina" - page 198

© 2013 Didaktik s.r.o.
196
E 9.6 Generátor střídavého proudu s elektromagnetickým statorem
Materiál :
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul připojení
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
1 modul pro sběrač AC
2 modul s objímkou
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
1 dvoupólový rotor
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
2 upínací pásek
1 voltmetr 3 V ~
1 univerzální napájecí zdroj
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Generátor střídavého proudu s cizím buzením.
Vyšetření napětí odebíraného na kroužkových sběračích.
Konstrukce :
Podle nákresu. Zajištění I-jádra pomocí upínacích pásků!
Pólové cívky se připojí ke zdroji stejnosměrného napětí 6-9 voltů. Působí jako elektromagnet.
Rotorová cívka se spojí s voltmetrem (3 V ~) pomocí spojovacích vodičů. Objímka s kotoučem hnacího řemene se
nainstaluje na stojanu ve vhodné vzdálenosti (délka hnacího řemene, eventuálně hrana pokusného stolu).
Pokus :
Dvoupólový rotor se roztočí pomocí kotouče hnacího řemene zpočátku pomalu a potom stále rychleji. Při rozběhu
rotoru může být zapotřebí ruční pomoc, aby se zabránilo prokluzování hnacího řemene.
Neustále je pozorován výkyv ručičky na voltmetru.
Následovně se změní směr otáčení rotoru.
Výsledek :
Střídavé napětí odebírané na kroužkových sběračích je tím vyšší, čím vyšší je počet otáček rotoru.
Je ale nezávislé na směru otáčení rotoru.
1...,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,...215
Powered by FlippingBook