Návod "DZS Elektřina" - page 199

© 2013 Didaktik s.r.o.
197
E 9.7 Generátor stejnosměrného proudu s elektromagnetickým statorem
Materiál :
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul připojení
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 modul s objímkou
1 dvoupólový rotor
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
2 upínací pásek
1 voltmetr 3 V =
1 univerzální napájecí zdroj
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Generátor stejnosměrného proudu s cizím buzením.
Vyšetření napětí odebíraného na kroužkových sběračích.
Konstrukce :
Podle nákresu. Zajištění I-jádra pomocí upínacích pásků!
Pólové cívky se připojí ke zdroji stejnosměrného napětí 6-9 voltů. Působí jako elektromagnet.
Rotorová cívka se spojí s voltmetrem (3 V =) pomocí spojovacích vodičů. Objímka s kotoučem hnacího řemene se
nainstaluje na stojanu ve vhodné vzdálenosti (délka hnacího řemene, eventuálně hrana pokusného stolu).
Pokus 1 :
Dvoupólový rotor se roztočí zpočátku pomalu, potom stále rychleji, při tom je pozorován výkyv ručičky voltmetru.
Nyní se změní směr otáčení rotoru, nakonec se přepóluje stejnosměrné napětí použité na statorové cívce.
Výsledek 1 :
Stejnosměrné napětí odebírané na kroužcích komutátoru je tím vyšší, čím vyšší je počet otáček rotoru.
Znaménko napětí je závislé na směru otáčení rotoru a pólování statorového pole.
Pokus 2 :
Konstrukce jako u pokusu 1. Pólové cívky se připojí na regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí (0 - 20 voltů).
Dvoupólový rotor se rovnoměrně roztočí průměrnou rychlostí, zatímco napětí je plynule zvyšováno až na přibližně 15
voltů.
Během celého průběhu pokusu je pozorován voltmetr.
Výsledek 2 :
Zvyšování statorového napětí a tím zvyšování intenzity magnetického pole statoru způsobí růst indukovaného
stejnosměrného napětí.
Čím silnější je magnetické pole statoru, tím vyšší je indukované napětí (to platí až do oblasti magnetického nasycení).
1...,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,...215
Powered by FlippingBook