Návod "DZS Elektřina" - page 20

© 2013 Didaktik s.r.o.
18
6/160 Působení cívky na stálý magnet
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul držák kruhových součástek (2)
1 kladka s ukazovatelem (3)
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 cívka 800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-12V/2A
1 žárovka E10, 6,3V/0,3A
1 malý permanentní magnet
lepicí páska
Jak na sebe působí cívka protékaná elektrickým proudem a stálý magnet?
Zapojení :
Do prostředního otvoru v modulu utáhneme osu kladky s ukazovatelem. Na indikační terčík ukazovatele
přilepíme lepicí páskou malý stálý magnet (k přichycování na magnetickou tabuli). Do cívky zasuneme dlouhé I-jádro a
cívku zasuneme do příslušného modulu.
1. Pokus :
Zvyšujeme napětí zdroje. Ukazovatel s permanentním magnetem se buď přitahuje nebo odpuzuje. Při
opačné polaritě proudu se chová opačně.
2. Pokus :
Cívku 2x800 závitů nahradíme cívkou 800 závitů bez jádra, žárovku nahradíme modulem přímého vedení,
potřebný proud je příliš velký. Opakujeme první pokus. K zvýraznění pohybu magnetu je vhodné přesunout kladku
s ukazovatelem do pravého dolního otvoru v držáku kruhových součástek.
Závěr :
Protéká-li cívkou elektrický proud, stává se magnetem. Póly magnetického pole cívky závisí na směru
proudu, který cívkou protéká. Magnetické pole cívky lze výrazně zesílit zasunutým železným jádrem.
zdroj
6,3 V/0,3 A
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...215
Powered by FlippingBook