Návod "DZS Elektřina" - page 201

© 2013 Didaktik s.r.o.
199
E 9.9 Samobuzený generátor střídavého proudu
Materiál :
1 modul přímé vedení
2 modul připojení
2 modul vedení L
2 modul vedení T se zdířkou
2 modul s objímkou
1 modul pro cívku s bočním připojení vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojení vpravo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 dvoupólový rotor
1 modul pro sběrač AC
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
1 voltmetr 100 mV ~
1 univerzální napájecí zdroj
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Samobuzený generátor střídavého proudu - elektrodynamický princip.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásky!
Držáky sběrače se ještě zpočátku nezastrčí do modulu (pro sběrač AC) vzhledem k tomu, že se pólové cívky nejdříve
připojí na zdroj stejnosměrného napětí přibližně 9 voltů, aby mohly být jejich póly předmagnetizovány.
Jestliže to nastane, tak se odpojí napájecí zdroj a držáky sběrače se zastrčí do zamýšleného modulu pro sběrač AC.
Pólové cívky a rotorová cívka jsou zapojené vzájemně paralelně přes kroužkové sběrače.
Pokus :
Pólové cívky se předmagnetizují ve fázi 1 použitím stejnosměrného napětí přibližně 9 voltů. Nyní se odpojí napájecí
zdroj.
Držáky sběrače se upevní v zástrčném modulu a připojí se voltmetr (0,1 V AC).
Rotorová cívka se roztočí a na měřicím přístroji je pozorován odpovídající výkyv ručičky.
Výsledek :
Se vzrůstajícím počtem otáček se zvyšuje indukované střídavé napětí až na maximální hodnotu.
Vysvětlení je analogické pro pokus E 9.8.
Výsledek měření při ladicím běhu : 80 - 90 mV AC.
1...,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,...215
Powered by FlippingBook