Návod "DZS Elektřina" - page 202

© 2013 Didaktik s.r.o.
200
10. Elektromotory
E 10.1 Magnetické pole rotujícího magnetu
Materiál :
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
1 modul držák kruhových součástek
1 objímka na násadu, 40 mm
1 inklinatorium
2 modul s objímkou
1 magnetový rotor
stojan
Cíl :
Vyšetření magnetického pole pomalu rotujícího tyčového magnetu.
Konstrukce :
Podle nákresu. Objímka s kotoučem hnacího řemene se upne pomocí stojanu k pokusnému stolu. Hnací řemen se
lehce napne přes řemenici a hnací kotouč.
Modul držáku kruhových součástek se opatří objímkou na násadu, která slouží jako nosník inklinatoria.
Pokus :
Rotor se pomalu roztočí pomocí kotouče hnacího řemene.
Je při tom pozorován pohyb magnetické střelky inklinatoria.
Výsledek :
Rotující magnet vytváří magnetické pole měnící svůj směr.
Při poloviční otáčce rotoru se mění magnetické pole o 180o a magnetická střelka inklinatoria se rovněž otočí o 180o.
Při celé otáčce rotoru se magnetická střelka otočí o 360o.
Poznámka :
Modul může být namontován také do polohy dál nahoře, u zkušebního pokusu se však osvědčuje nakreslená poloha
jako výhodnější vzhledem k tomu, že střelka inklinatoria má velkou lehkost chodu a je snadněji ovlivnitelná.
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...215
Powered by FlippingBook