Návod "DZS Elektřina" - page 203

© 2013 Didaktik s.r.o.
201
E 10.2 Magnetické pole dvoupólového rotoru s připojením kroužkového sběrače
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul připojení
2 modul s objímkou
1 modul držák kruhových součástek
1 objímka na násadu, 40 mm
1 dvoupólový rotor
1 modul pro sběrač AC
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
1 inklinatorium
1 univerzální napájecí zdroj
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Vyšetření magnetického pole dvoupólového rotoru s připojením kroužkového sběrače.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Hnací řemen se lehce napne přes řemenici rotoru a řemenici objímky.
Objímka se upne pomocí stojanu k pokusnému stolu.
Rotorová cívka se připojí přes sběrače a kroužkové sběrače na zdroj stejnosměrného napětí přibližně 6 voltů.
Pokus :
Zapne se přívod proudu a dvoupólový rotor se pomalu roztočí pomocí hnacího řemene. Použité napětí způsobuje tok
proudu cívkou přes sběrače, čímž se cívka stává elektromagnetem.
Neustále je pozorováno chování magnetické střelky inklinatoria.
Výsledek :
Rotující dvoupólový rotor s připojením kroužkového sběrače má stejné vnější magnetické pole jako rotující
permanentní magnet.
Při přepólování napájecího napětí se přepólují také póly elektromagnetu. Změna směru siločar magnetického pole se
ukáže magnetickou střelkou.
1...,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,...215
Powered by FlippingBook