Návod "DZS Elektřina" - page 204

© 2013 Didaktik s.r.o.
202
E 10.3 Magnetické pole dvoupólového rotoru s připojením komutátoru
Materiál :
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 modul připojení
2 modul s objímkou
1 modul držák kruhových součástek
1 modul s objímkou E 10
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 dvoupólový rotor
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
1 objímka na násadu, 40 mm
1 inklinatorium
1 žárovka 6V/3W
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Vyšetření magnetického pole dvoupólového rotoru s připojením komutátoru.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Hnací řemen se lehce napne přes řemenici rotoru a řemenici objímky.
Objímka se upne pomocí stojanu k pokusnému stolu.
Rotorová cívka se připojí přes sběrače a kovové polokroužky komutátoru na stejnosměrné napětí přibližně 6 V.
Pokus :
Zapojí se přívod proudu a dvoupólový rotor se pomalu roztočí pomocí hnacího řemene. Použité napětí způsobí tok
proudu přes sběrače cívkou, čímž se cívka stává elektromagnetem.
Neustále je pozorováno chování magnetické střelky inklinatoria.
Výsledek :
U rotujícího dvoupólového rotoru s připojením komutátoru ukazuje magnetická střelka vždy tentýž magnetický pól,
ačkoli pokaždé jiný konec cívky navádí magnetickou střelku.
Komutátor slouží jako magnetický pólový měnič.
Mění po každém přerušení elektrického obvodu směr proudu a tím magnetické pólování rotorové cívky.
Žárovka (na jejím místě může být také připojen ampérmetr) ukazuje tato přerušení elektrického obvodu.
Analogické chování vychází najevo při přepólování napájecího napětí, avšak nyní ukazuje neustále jiný pól
magnetické střelky k cívce.
1...,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...215
Powered by FlippingBook