Návod "DZS Elektřina" - page 205

© 2013 Didaktik s.r.o.
203
E 10.4 Dvoupólový rotor v magnetickém poli
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
2 modul s objímkou
1 modul pro sběrač AC
2 držák sběrače
1 dvoupólový rotor
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
1 držák magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrace působení magnetického pole statoru na dvoupólový rotor.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Pokus :
Při vypnutém napájecím zdroji se pomalu roztočí rotor a nechá se vyběhnout. Magnetická síla pole statoru působí na
železné jádro ještě nemagnetického rotoru - rotor zůstává stát kolmo k blokovacím magnetům. Nyní se povolí hnací
řemen a použije se stejnosměrné napětí.
Výsledek :
Rotor se nastaví tak, aby nestejnojmenné póly ležely proti sobě.
Přepóluje-li se napájecí napětí, tak vykoná rotor poloviční otáčku.
Aby se rotor udržel v rotaci, musí se jeho magnetické pole přepólovat při průchodu klidovou polohou.
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,...215
Powered by FlippingBook