Návod "DZS Elektřina" - page 206

© 2013 Didaktik s.r.o.
204
E 10.5 Stejnosměrný motor s permanentním magnetickým polem statoru
Materiál :
2 modul vedení T
2 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul vedení přerušené
2 modul připojení
2 modul s objímkou
1 dvoupólový rotor
1 čtyřpólový rotor
1 modul pro sběrač DC
1 držák magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 voltmetr 10 V =
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrační model stejnosměrného motoru s permanentním magnetickým polem statoru.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Délka sběrače se nastaví pomocí stavěcího šroubu tak, aby byl zajištěn dobrý kontakt s polokroužky komutátoru.
Pokus 1 :
Dvoupólový rotor se trochu vyvede z klidové polohy, poněvadž jinak stojí sběrače na místech přerušení komutátoru.
Potom se zapne napájecí zdroj (přibližně 9 V DC). Eventuálně může být zapotřebí lehké klepnutí do rotoru v důsledku
intenzity magnetického pole blokovacích magnetů.
Výsledek :
Rotorová cívka demonstračního modelu se začíná otáčet.
Otáčení rotoru je způsobeno přitažlivými, resp. odpudivými magnetickými silami mezi polem rotoru a statoru.
Komutátorem nastane přepólování pole rotoru tak, aby byl rotor přepólován po dosažení žádoucí klidové polohy a aby
opět stály proti sobě dva odpudivé póly.
Zvýšení rotorového napětí způsobí zvýšení počtu otáček rotoru.
Přepólování pole statoru, stejně jako přepólování pole rotoru, způsobí změnu směru otáčení rotoru.
Pokus 2 :
V uspořádání pokusu se dvoupólový rotor nahradí čtyřpólovým rotorem.
Napětí je nyní pomalu navyšováno.
Výsledek :
Čtyřpólový rotor se spustí, ve srovnání s dvoupólovým rotorem, také při nízkých napětích a přesto se otáčí
rovnoměrněji.
Strčení do čtyřpólového rotoru při rozjezdu není zapotřebí.
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215
Powered by FlippingBook