Návod "DZS Elektřina" - page 207

© 2013 Didaktik s.r.o.
205
E 10.6 Stejnosměrný motor s elektromagnetickým polem statoru
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
2 modul s objímkou
1 modul pro cívku s bočním připojení vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojení vpravo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 voltmetr
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrační model stejnosměrného motoru s elektromagnetickým statorem.
Směr otáčení je závislý jak na polaritě pole statoru, tak na polaritě pole rotoru.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásky!
Stejnosměrné napětí (3 - 5 V) pro rotor se použije na sběrače pomocí spojovacích vodičů. Rotor se otáčí tak, aby
sběrače nestály na místech přerušení komutátoru. Kdyby bylo zapotřebí, tak se do rotoru krátce strčí.
Pokus :
Na kartáčky se použije stejnosměrné napětí 3 - 5 voltů a na statorové cívky přibližně 10 V DC. Motor se rozběhne.
Nyní je napětí na statorových cívkách pomalu snižováno, tak aby se už rotor neotáčel zcela pomalu.
Nyní je rotorové napětí zvyšováno a je pozorován počet otáček rotoru.
Výsledek :
Počet otáček rotoru je závislý na použitém napětí (intenzitě magnetického pole) jak na statorových cívkách, tak na
rotorových cívkách. Počet otáček rotoru může být zvýšen v souladu s určitými mezemi (až do stupně nasycení) :
1. Zvýšením statorového napětí a tím zvýšením intenzity magnetického pole statoru.
2. Zvýšením rotorového napětí a tím zvýšením intenzity magnetického pole rotoru.
Směr otáčení rotorové cívky je závislý jak na polaritě pole statoru, tak na polaritě pole rotoru.
Přepóluje-li se jeden napájecí zdroj, tak se změní směr otáčení rotoru.
Přepólují-li se oba napájecí zdroje, tak zůstane směr otáčení stejný.
Poznámka :
Po odpojení napětí použitého na statorových cívkách běží motor ještě nějakou dobu dále vzhledem k tomu, že I-jádra
statorových cívek byla zmagnetizována a ještě se v nich udržuje zbytkový magnetismus.
1...,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206 208,209,210,211,212,213,214,215
Powered by FlippingBook