Návod "DZS Elektřina" - page 208

© 2013 Didaktik s.r.o.
206
E 10.7 Derivační motor
Materiál :
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 modul připojení
2 modul s objímkou
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 dvoupólový rotor
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 voltmetr 30 V =, ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrační model derivačního motoru.
Pole statoru a pole rotoru jsou napájena stejným zdrojem napětí.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásky!
Voltmetr slouží ke kontrole použitého napětí. Sběrače se vyrovnají a rotor se trochu natočí tak, aby sběrače nestály na
místech přerušení komutátoru. Eventuálně může být zapotřebí krátké klepnutí rukou do rotoru.
Pokus 1 :
Použije se napětí, motor se rozběhne.
Během provozu se nyní přepóluje napájecí napětí a je pozorován směr otáčení rotoru.
Následně je stejnosměrné napětí natolik snižováno, aby rotor právě ještě běžel - naměřená hodnota se odečte na
voltmetru.
Výsledek :
Směr otáčení rotoru zůstane při přepólování napájecího napětí stejný vzhledem k tomu, že stejnojmenné póly stojí
opět proti sobě.
Derivační motor je tudíž také vhodný pro provoz se střídavým napětím.
Pokus 2 :
Zdroj napětí se přestaví na přibližně 15 voltů střídavého napětí.
Motor se opět uvede do provozu.
Nyní je také použité střídavé napětí natolik snižováno, aby rotor právě ještě běžel. Naměřená hodnota se opět odečte
na voltmetru.
Výsledek 2 :
Srovnání hodnot napětí z pokusu 1 a pokusu 2 ukazuje, že derivační motor vyžaduje v provozu střídavého napětí
vyšší provozní napětí.
Rotorové a statorové cívky působí v provozu střídavého napětí nejen jako ohmické, ale i jako indukční odpory, proto
se zvyšuje celkový odpor cívek v porovnání s provozem stejnosměrného napětí.
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215
Powered by FlippingBook