Návod "DZS Elektřina" - page 209

© 2013 Didaktik s.r.o.
207
E 10.8 Derivační motor – příkon proudu při zatížení
Materiál :
1 modul vedení T
2 modul vedení L
4 modul přímé vedení
2 modul připojení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 krokosvorka
2 modul s objímkou
1 dvoupólový rotor
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 ampérmetr 3 A ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Měření intenzity elektrického proudu v statorové cívce ve srovnání s intenzitou elektrického proudu rotorové cívky.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Ampérmetr se připojí přes napájecí vedení na příslušný napájecí zdroj. Druhý ampérmetr se připojí pomocí napájecího
vedení na sběrače, druhé napájecí vedení přijde do zdířky modulu přímého vedení se zdířkou.
Pokus :
Motor se uvede do provozu a odečítají se hodnoty na ampérmetrech.
Nyní je tlakem prstu na žlábkovou šňůru dvoupólového rotoru simulováno zatížení (rotor poněkud zpomalen) a při tom
jsou pozorovány údaje na obou ampérmetrech.
Výsledek :
Při zatížení motoru se ukazuje, že intenzita elektrického proudu v statorových cívkách zůstává téměř nezměněná,
zatímco intenzita elektrického proudu v rotorové cívce výrazně vzrůstá.
1...,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208 210,211,212,213,214,215
Powered by FlippingBook