Návod "DZS Elektřina" - page 21

© 2013 Didaktik s.r.o.
19
6/160 Elektromagnet 2
Materiál :
1 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-12V/2A
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
lepicí páska
kancelářské sponky
Jak se chová cívka s jádrem, kterou protéká elektrický proud?
Zapojení :
Do cívky vsuneme dlouhé I-jádro, které proti pádu zajistíme obtočením horního okraje lepicí páskou.
Pokus :
U dolního konce jádra držíme v dlani několik kancelářských sponek.
Zvyšujeme napětí zdroje. Při dosažení
určité velikosti proudu indikované žárovkou se sponky přichytí k jádru. Snižujeme-li proud, sponky odpadnou.
Použijeme-li místo sponek předměty z magnetický tvrdší oceli (špendlíky, napínáčky), zůstanou některé předměty
přichyceny, protože se zmagnetovaly.
Závěr :
Protéká-li cívkou s jádrem elektrický proud, stává se magnetem. Takový magnet se může používat k zvedání
železných předmětů, Stejně jako permanentní magnet může i elektromagnet zmagnetovat předměty z ocele.
zdroj
6,3 V/0,3 A
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...215
Powered by FlippingBook