Návod "DZS Elektřina" - page 211

© 2013 Didaktik s.r.o.
209
E 10.10 Synchronní motor
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul připojení
3 modul přímé vedení
2 modul s objímkou
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 rotor s permanentním magnetem, ložiskové uložení
1 generátor funkcí (FG)
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrační model synchronního motoru s permanentním magnetickým rotorem.
Počet otáček je ovlivnitelný změnou frekvence budicího impulzu.
Konstrukce :
Podle nákresu.
I-jádra se zasunou do cívek jen asi ze 3/4 a zajistí se upínacími pásky. Pokud by mělo ložisko poněkud těžký chod,
nechají se konce ložisek uvolněné a zajistí se pouze dotažením šroubů v objímce - hřídel se může v objímce lehce
otáčet.
Pokus :
Konstrukce pokusu se napájí přes frekvenční generátor střídavým napětím regulovatelné frekvence. Počáteční napětí
má činit přibližně 3 - 4 volty.
Motor se potom spustí.
Pro dospění k cíli se osvědčilo začínat s frekvencí 1 -2 Hz, pomocí jemné regulace frekvence pomalu roztočit rotor.
Potom frekvenci pomalu zvyšovat, dokud motor neběží při přibližně 10 Hz.
Následně se změní jak počáteční (vstupní) napětí (napětí statoru), tak frekvence na frekvenčním generátoru.
Výsledek :
Synchronní motor běží jak ve směru pohybu hodinových ručiček, tak proti směru pohybu hodinových ručiček.
Nezávisle na přiloženém napětí (nesmí být ale příliš zmenšeno) a tím na intenzitě magnetického pole statorových
cívek se otáčí rotor konstantní rychlostí.
Zvýší-li se frekvence použitého střídavého napětí, tak se zvýší počet otáček rotoru.
Rychlost otáčení závisí tedy pouze na frekvenci budicího impulzu pole statoru, rotor se otáčí synchronně k tomuto.
1...,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 212,213,214,215
Powered by FlippingBook