Návod "DZS Elektřina" - page 212

© 2013 Didaktik s.r.o.
210
E 10.11 Stejnosměrný motor bez komutátoru
Materiál :
2 modul připojení
8 modul přímé vedení
5 modul vedení L
1 modul vedení T
2 modul s objímkou
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 rotor s permanentním magnetem, ložiskové uložení
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 voltmetr 10 V =
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrační model elektronického motoru.
Magnetické pole statoru je regulováno tranzistorem.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásky.
Pokus se zdaří se stabilizovaným napětím velmi lehce, se špatně vyhlazeným stejnosměrným napětím je rozjíždění
těžko proveditelné. Ložisko rotoru musí mít lehký chod, pokud tomu tak není, neutáhnou se šrouby objímky zcela
pevně, tak aby se ložisko v objímce mohlo lehce otáčet.
Pokus :
Zdroj napětí se nastaví na 5 voltů DC.
Rotor se ručně roztočí.
Sílu nárazu, popř. směr otáčení měnit, pokud by se motor nerozběhl.
Je-li k dispozici regulovatelné stabilizované stejnosměrné napětí, tak se nyní změní výše napětí a je pozorován rotor.
Potom se napětí reguluje zpět, dokud rotor nedoběhne a nezastaví se.
Nakonec se napětí znovu nareguluje na přibližně 5 voltů a do rotoru se při rozjezdu strčí opačným směrem.
Není-li napětí regulovatelné, tak následuje pokus analogicky vypnutím zdroje napětí.
Výsledek :
Počet otáček rotoru se zvyšuje při zvyšování napětí.
Elektronický motor běží v obou směrech.
Rotující tyčový magnet (rotor) indukuje v cívce s 2 x 800 závity střídavé napětí, čímž na bázi tranzistoru přikládá
střídavé pozitivní, popř. negativní napětí.
Je-li báze tranzistoru nastavena v souladu s pozitivním napětím, které se nachází nad prahovým napětím UBE, potom
tranzistor reguluje.
Protéká potom cívkou s 2 x 800 závity bazický proud IB a komutátorový (kolektorový) proud IC cívkou s 800 závity.
Je-li však báze nastavena s negativním napětím, tak tranzistor blokuje, cívky zůstávají bez proudu a nemají proto
magnetické pole.
Rotor je po každé plné otáčce odražen a zachovává si svůj směr otáčení.
1...,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 213,214,215
Powered by FlippingBook