Návod "DZS Elektřina" - page 22

© 2013 Didaktik s.r.o.
20
6/166 Elektromagnet a jeho působení na ocel
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul se svorkou (2)
1 držák se zářezem a otvorem (3)
1 pružina plochá ocelová
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-12V/2A
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
Jak na sebe působí cívka protékaná elektrickým proudem a ocelový pásek?
Zapojení :
Do držáku se zářezem a otvorem upevníme plochou pružinu a utáhneme v modulu se svorkou. Do cívky
zasuneme dlouhé I-jádro a cívku zasuneme do příslušného modulu.
Pokus :
Zvyšujeme napětí zdroje až se pásek přitáhne. Polohu jádra je nutné předem nastavit tak, aby se pásek
přitáhl při dosažení jmenovitého napětí žárovky. Napětí snížíme na nulu, pásek zůstává přitažen k jádru. Při nulovém
napětí na zdroji přepojíme přívody k zdroji. Při zvyšování napětí pásek nejprve odpadne, pak se znovu přitáhne.
Závěr :
Protéká-li cívkou s železným jádrem elektrický proud, jádro se stává magnetem. Ocelový pásek se tímto
elektromagnetem přitáhne a trvale zmagnetuje. Odmagnetuje se teprve malým proudem cívkou v opačném směru. Při
větším proudu v opačném směru se pásek znovu přitáhne a zmagnetuje.
zdroj
6,3 V/0,3 A
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...215
Powered by FlippingBook