Návod "DZS Elektřina" - page 23

© 2013 Didaktik s.r.o.
21
6/170 Přerušovač
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
1 modul vedení L (1)
3 modul připojení (1)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul se svorkou (2)
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 držák se zářezem a otvorem (3)
1 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 pružina plochá ocelová (3)
1 kontaktní kolík (3)
1 regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-12V/2A
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
Využití elektromagnetu k přerušování obvodu.
Zapojení :
Do držáku se zářezem a otvorem upevníme plochou pružinu a utáhneme v modulu se svorkou. Do držáku
se zástrčným kolíkem zasuneme a upevníme kontaktní kolík tak, aby byl v kontaktu s pružinou. Do cívky zasuneme
dlouhé I-jádro.
Pokus :
Nastavíme napětí zdroje na 8 voltů. Pokud ani při 8 voltech nedojde k přerušování proudu, které indikuje
žárovka, upravíme polohu I-jádra. Frekvenci přerušování můžeme snížit tím, že postupně snižujeme polohu upevnění
pružiny tím, že modulem s pružinou nahradíme horní, střední, či dokonce dolní modul přímého vedení.
Závěr :
Elektromagnet přitáhne ocelovou pružinu, která je jednou součástí vypínače, zařazeného v jednoduchém
elektrickém obvodu. Tím se proud přeruší a pružina se vrátí do původní polohy. Obvod se opět uzavře,
elektromagnetem začne procházet proud a celý děj se opakuje.
Poznámka :
Pokus je možné využít i k demonstraci fyziologických účinků elektrického proudu. Napětí na cívce
dosahuje po přerušení proudu poměrně vysokých hodnot. Toto impulsní napětí lze smyslově registrovat, přiložíme-li
prsty jedné ruky k vývodům (úprava zapojení k získání vývodů z cívky je zřejmá).
zdroj
2,5 V/0,2 A
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...215
Powered by FlippingBook