Návod "DZS Elektřina" - page 24

© 2013 Didaktik s.r.o.
22
6/170 Elektrický zvonek
Materiál :
1 modul přímé vedení (1)
1 modul vedení L (1)
3 modul připojení (1)
1 modul pro cívku (2)
1 modul se svorkou (2)
1 cívka 800 závitů (3)
1 spojka z U-jádra (3)
1 miska zvonku (3)
1 držák se zářezem a otvorem (3)
1 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 kotva zvonku (3)
1 kontaktní kolík (3)
1 regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-12V/2A
Využití elektromagnetického přerušovače ve zvonku.
Zapojení :
Do držáku se zářezem a otvorem upevníme kotvu zvonku a celek uchytíme v modulu se svorkou. Do
držáku se zástrčným kolíkem zasuneme a upevníme kontaktní kolík tak, aby byl v dotyku s kontaktní plochou kotvy
zvonku. Do cívky zasuneme spojku U-jádra (krátké I-jádro).
Pokus :
Nastavíme napětí zdroje na 6 až 7 voltů. Pokud ani při 7 voltech zvonek nezvoní, musíme upravit polohu
kotvy a kontaktního kolíku. Upozorníme na jiskření na přerušovaném kontaktu.
Závěr :
Elektromagnetický přerušovač se využívá například u zvonku. Elektromagnetický přerušovač je zdrojem
jiskření, které může být nebezpečné ve výbušných prostředích.
1. Poznámka :
Po skončení pokusu je vhodné očistit kontaktní plochy mírně abrazivním prostředkem (např. tvrdá
guma, velmi jemný smirkový papír).
2. Poznámka :
Pokus je možné využít i k demonstraci fyziologických účinků elektrického proudu. Napětí na cívce
dosahuje po přerušení proudu poměrně vysokých hodnot. Toto impulsní napětí lze smyslově registrovat, přiložíme-li
prsty jedné ruky k vývodům.
zdroj
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...215
Powered by FlippingBook