Návod "DZS Elektřina" - page 25

© 2013 Didaktik s.r.o.
23
6/172 Bimetalový termostat
Materiál :
3 modul vedení L (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
1 modul vedení přerušené (1)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 modul připojení (1)
1 žhavicí spirála (3)
2 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 stolík se zástrčnými kolíky (3)
1 bimetalový pásek (3)
1 kontaktní kolík (3)
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
1 zdroj střídavého napětí 6V/10A
Jak pracuje bimetalový pásek v zařízeních s regulací teploty?
Zapojení :
Do modulu s přerušeným vedením zasuneme stolík se zástrčnými kolíky, ve kterém je podle obrázku
kolmo zasunuta odporová spirála. Do jednoho držáku upevníme bimetalový pásek a zasuneme ho podle nákresu do
modulu L s vyvedenou zdířkou. Pásek musí být potištěnou stranou nahoru a musí být asi 1 cm nad spirálou. Do
druhého držáku upevníme kontaktní kolík a po zasunutí do modulu připojení nastavíme výšku kolíku tak, aby se
dotýkal bimetalu a působil na ni malou silou.
Pokus :
Zdroj střídavého napětí připojíme podle obrázku. Obvod je propojen, žhavicí spirálou protéká proud. Spirála
se zahřívá, bimetalový pásek se deformuje a ohýbá se přitom dolů. V určitém okamžiku se obvod přeruší - žárovka
zhasne. Spirála je však ještě teplá, proto trvá několik sekund, než bimetal vychladne natolik, že se obvod opět sepne.
Nastavením počáteční síly, kterou kontaktní kolík působí na bimetal i vzdáleností bimetalu od spirály lze nastavit
teplotní interval, ve kterém se teplota spirály udržuje. Je přitom možné nastavit kontaktní kolík i do jiné než přesně
svislé polohy.
Závěr :
Bimetalový pásek lze využít k udržování teploty různých zařízení. Nejznámější je použití u žehličky.
zdroj
6,3 V/0,3 A
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...215
Powered by FlippingBook