Návod "DZS Elektřina" - page 26

© 2013 Didaktik s.r.o.
24
6/172 Bimetalová pojistka
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
1 modul vedení T (1)
3 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
1 modul vedení přerušené (1)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 modul se svorkou (2)
1 modul připojení (1)
1 žhavicí spirála (3)
2 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 stolík se zástrčnými kolíky (3)
1 bimetalový pásek (3)
1 pružina plochá ocelová (3)
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
1 zdroj střídavého napětí 6V/10A
Jak lze bimetalu využít v pojistkách proti přehřátí u různých zařízení s elektrickým proudem?
Zapojení :
Do modulu s přerušeným vedením zasuneme stolík se zástrčnými kolíky, ve kterém je podle obrázku
kolmo zasunuta odporová spirála. Do jednoho držáku upevníme bimetalový pásek a zasuneme ho podle nákresu do
modulu se svorkou. Pásek musí být potištěnou stranou nahoru a musí být asi 1 cm nad spirálou. Do druhého držáku
upevníme plochou ocelovou pružinu a po zasunutí do modulu se svorkou nastavíme její polohu tak, aby se s mírnou
deformací (je naznačena na obrázku) dotýkala bimetalu s délkou styku 1 až 2 mm.
Pokus :
Zdroj střídavého napětí připojíme podle obrázku. Obvod je propojen, žhavicí spirálou protéká proud. Spirála
se zahřívá, bimetalový pásek se deformuje a ohýbá se přitom dolů. V určitém okamžiku se bimetalový pásek ohne tak,
že se pružina narovná. Obvod se přeruší, což je indikováno žárovkou. V této poloze se pružina bimetalu nedotkne ani
po ochlazení, původní stav se musí nastavit mechanicky. Chceme-li indikovat stav přerušení pojistky další signálkou,
zapojíme mezi oba moduly se svorkou další žárovku stejného typu (může být zabarvena červeně). Způsob napojení
signální žárovky je naznačen v horní části obrázku tečkovaně.
Závěr :
Bimetalový pásek lze využít k ochraně elektrických spotřebičů proti přehřátí. Využívá se to nejen u přístrojů
vyhřívaných elektrickým proudem (transformátory), ale i u přístrojů, u kterých může teplota stoupnout vlivem zahřátí
z okolí.
zdroj
6,3 V/0,3 A
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...215
Powered by FlippingBook