Návod "DZS Elektřina" - page 27

© 2013 Didaktik s.r.o.
25
6/172 Nerozvětvený elektrický obvod
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
1 modul vedení přerušené (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vypínač (2)
2 modul s objímkou E10 (2)
2 žárovka E10 2,5V/0,2A
zdroj stejnosměrného napětí 5V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 300 mA
Jak závisí velikost proudu v nerozvětveném elektrickém obvodu na pořadí zapojených prvků?
Zapojení :
Do modulů s objímkou E10 zašroubujeme žárovky 2,5V/0,2A. Zdroj a ampérmetr připojíme podle obrázku.
1. Pokus :
Přerušíme obvod několika způsoby : vyjmutím kteréhokoli modulu, vypnutím vypínačem, odpojením
zdroje, povolením jedné žárovky. Proud v přerušeném obvodu klesá na nulu.
2. Pokus :
Zaměňujeme moduly přímého vedení, vypínače, žárovky a přerušeného vedení s ampérmetrem. U
modulu s ampérmetrem je přitom nutné zachovávat polaritu. Je vidět, že velikost proudu nezávisí na pořadí prvků
v obvodu.
Závěr :
V jednoduchém obvodu můžeme pořadí jednotlivých součástí libovolně měnit. V obvodu však mohou být
zapojeny prvky, u kterých záleží na orientaci zapojení (například zdroj, ampérmetr). V nerozvětveném obvodu je proud
ve všech místech stejně velký.
zdroj
+
2,5 V/0,2 A
2,5 V/0,2 A
+
A
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...215
Powered by FlippingBook