Návod "DZS Elektřina" - page 28

© 2013 Didaktik s.r.o.
26
6/173 Rozvětvený elektrický obvod
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
6 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
1 modul vedení přerušené (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vypínač (2)
2 modul s objímkou E10 (2)
2 žárovka E10 2,5V/0,2A
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 400 mA
Jak je velký proud v jednotlivých větvích rozvětveného elektrického obvodu? Jak se ovlivňují spotřebiče v jednotlivých
větvích?
Zapojení :
Do modulů s objímkou E10 zašroubujeme žárovky 2,5V/0,2A. Zdroj a ampérmetr připojíme podle obrázku.
1. Pokus :
Přerušíme obvod několika způsoby : vyjmutím kteréhokoli modulu, vypnutím vypínačem, odpojením
zdroje, povolením jedné žárovky. Proud v celém obvodu klesá na nulu jen tehdy, přeruší-li se obvod v nerozvětvené
části.
2. Pokus :
Zaměňujeme moduly přímého vedení (1, 2, 3, 4) s modulem připojujícím ampérmetr. Je přitom nutné
zachovávat polaritu. Je vidět, že velikost proudu v nerozvětvené části obvodu je větší než proud v libovolné větvi.
S kvalitním ampérmetrem (velmi nízký vnitřní odpor) lze prokázat, že proud v nerozvětvené části je roven součtu
proudů v jednotlivých větvích.
Závěr :
Elektrický proud v nerozvětvené části se rozděluje do jednotlivých větví. Přerušení obvodu v jedné větvi
neznamená přerušení proudu v dalších větvích. Podobně jako dvě žárovky v pokusu se v domácnosti připojují
k elektrické síti různé elektrické spotřebiče.
2 x 2,5 V/0,2 A
+
A
zdroj
+
1
2
3
4
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...215
Powered by FlippingBook