Návod "DZS Elektřina" - page 29

© 2013 Didaktik s.r.o.
27
6/178 Dvojvypínač u svítidla
Materiál :
4 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
2 modul vypínač (2)
2 modul s objímkou E10 (2)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
1 žárovka E10 4V/0,2A
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
Jak jsou zapojeny žárovky v svítidle, které je ovládáno dvojvypínačem?
Zapojení :
Do modulů s objímkou E10 zašroubujeme žárovky. Zdroj připojíme podle obrázku.
Pokus :
Volíme postupně všechny 4 možné kombinace sepnutí. Komentujeme přitom význam zvolené kombinace
pro osvětlení skutečným svítidlem.
Závěr :
Rozvětvený obvod umožňuje nezávislé připojení různých spotřebičů ke zdroji. Toho se využívá například ve
svítidlech, ve kterých je možné volit dvojvypínačem 3 různé velikosti osvětlení.
zdroj
+
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...215
Powered by FlippingBook