Návod "DZS Elektřina" - page 30

© 2013 Didaktik s.r.o.
28
6/178 Schodišťový vypínač
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
2 modul přepínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
Na schodištích se často používá zapojení, ve kterém je možno ovládat stav žárovky ze dvou míst nezávisle na pořadí
použití přepínačů.
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku. Zdroj připojíme podle obrázku.
Pokus :
Žárovku můžeme rozsvítit levým přepínačem a stejným ji i vypnout. Stejnou funkci má i druhý přepínač.
Přepínače můžeme ovládat i střídavě. Vysvětlíme průchod proudu žárovkou ve všech čtyřech kombinacích poloh
přepínačů.
Závěr :
Použitím přepínačů lze sestavit obvod, ve kterém můžeme ovládat stav žárovky postupným použitím obou
přepínačů v libovolném pořadí (1-1, 1-2, 2-1, 2-2). Toto zapojení se používá v průchozích prostorách, kde není dáno
pořadí vstupu a výstupu (typicky na schodištích a chodbách).
2,5 V/0,2 A
zdroj
+
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...215
Powered by FlippingBook