Návod "DZS Elektřina" - page 32

© 2013 Didaktik s.r.o.
30
8/118 Paralelní zapojení zdrojů
Materiál :
2 modul baterie 1, 5 V (2)
1 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul vedení T se zdířkou (1)
2 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 modul přerušené vedení (1)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,3A
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr
staniol
nůžky
Mohou se zdroje elektrického napětí připojovat paralelně? Jaký to má význam?
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku. Do druhého modulu s přerušeným vedením, který zatím do propojovací desky nezapojujeme, zasuneme
držáky s otvorem, do kterých upevníme staniolový proužek o šířce 2 mm.
1. Pokus :
Při vypnutých vypínačích změříme napětí mezi vývody 1-4, 2-4. Naměříme například
1 4
2 4
1,61V,
1,58 V
U
U
. Pak sepneme dolní vypínač a změříme napětí na žárovce a proud, který jí protéká
(například
3 4
1,33 V, 212 mA
U
I
). Sepneme i horní vypínač, čímž k žárovce připojíme i první zdroj. Naměříme
například
3 4
1,38 V, 215 mA
U
I
. Pak zapojíme ampérmetr místo horního vypínače a dalším vypínačem přerušíme
obvod žárovky. Naměříme například 13 mA a můžeme sledovat, že tento proud klesá.
2. Pokus :
Obnovíme původní zapojení, přepneme ampérmetr na vysoký rozsah (3 A) a místo žárovky zasuneme
modul s držáky a aluminiovým proužkem. Při vypnutých vypínačích změříme napětí druhého zdroje (
2 4
1,56 V
U
).
Pak sepneme dolní vypínač z sledujeme pokles napětí zdroje i protékající proud (
2 4
0,52 V, 2,19 A
U
I
). Vypneme
dolní vypínač, sepneme horní vypínač a změříme napětí paralelně zapojených zdrojů (
2 4
1,58 V
U
). Sepneme dolní
vypínač, čímž k zátěži připojíme oba zdroje zapojené paralelně. Změříme opět napětí na zátěži i protékající proud
(
2 4
0,70 V, 2,83 A
U
I
).
Závěr :
Zdroje napětí je možné zapojit paralelně jen tehdy, mají-li přibližně stejné elektromotorické napětí. I při málo
odlišných napětích protéká proud z jednoho zdroje do druhého i při odpojené zátěži. Paralelní zapojení zdrojů lze
užívat jen tehdy, potřebujeme-li zvýšit proud do zátěže, která má odpor srovnatelný nebo menší než vnitřní odpor
zdrojů.
4
+
1, 5 V
+
2,5 V/0,3 A
+
A
+
V
1
2
3
1, 5 V
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...215
Powered by FlippingBook