Návod "DZS Elektřina" - page 33

© 2013 Didaktik s.r.o.
31
8/129 Měření elektrického napětí
Materiál :
1 modul přímé vedení (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
Jak je možné připojit voltmetr v nerozvětveném elektrickém obvodu?
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,2A. Zdroj a voltmetr připojíme podle obrázku.
1. Pokus :
Při vypnutém vypínači připojujeme voltmetr oběma naznačenými způsoby. Voltmetr lze na rozdíl od
ampérmetru připojit přímo ke zdroji - ukazuje jeho svorkové napětí (které se při použití elektronického voltmetru s
velmi vysokým vnitřním odporem blíží napětí elektromotorickému). Neprotéká-li spotřebičem proud, není na něm
napětí.
2. Pokus :
Sepneme vypínač a opět připojujeme voltmetr oběma způsoby. V obou polohách ukazuje nyní stejnou
hodnotu - svorkové napětí zdroje. Tato hodnota bývá o něco menší než elektromotorické napětí. Při použití
číslicového voltmetru je to patrné.
Závěr :
Voltmetr lze připojit i ke zdroji bez spotřebiče. Pokud spotřebičem neprotéká elektrický proud, není na něm
žádné napětí. V uzavřeném jednoduchém obvodu je napětí stejné na zdroji i na spotřebiči.
2,5 V/0,2 A
+
V
zdroj
+
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...215
Powered by FlippingBook