Návod "DZS Elektřina" - page 34

© 2013 Didaktik s.r.o.
32
8/137 Ohmův zákon
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s rezistorem (2)
stejnosměrný voltmetr
stejnosměrný ampérmetr
zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí do 12V
Poměr napětí a proudu je na vodiči při stálé teplotě konstantní. Proud vodičem je přímo úměrný napětí na vodiči.
Zapojení :
Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle obrázku.
Pokus :
Po sepnutí vypínače zvyšujeme napětí zdroje po 1 V do 11 V. Měříme proud i napětí. Příklad měření se
školními demonstračními přístroji DIAN s číslicovou indikací je v následující tabulce (
U
je napětí,
I
je proud,
U
R
I
je vypočítaný odpor). Z tabulky je vidět, že největší rozdíl v poměrech proudu a napětí je menší než 1 %. Tabulka je
s přidáním bodu [0 V, 0 mA] zpracována graficky.
/ V
U
/ mA
I
/ k
R
1 0, 102
9, 80
2 0, 204
9, 80
3 0, 308
9, 74
4 0, 408
9, 80
5 0, 511
9, 78
6 0, 614
9, 77
7 0, 717
9, 76
8 0, 820
9, 76
9 0, 923
9, 75
10
1, 02
9, 80
11
1, 12
9, 82
Závěr :
Nemění-li se teplota vodiče, je poměr napětí a proudu konstantní. Tento poměr je označován jako odpor
vodiče.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
2
4
6
8
10
/ mA
I
U
/ V
+
A
+
V
zdroj
+
10 k

1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...215
Powered by FlippingBook