Návod "DZS Elektřina" - page 35

© 2013 Didaktik s.r.o.
33
8/139 Měření odporu pomocí voltmetru a ampérmetru
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
4 moduly s různými rezistory (2)
stejnosměrný voltmetr
stejnosměrný ampérmetr
zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-12V
Jak se změří velikost odporu z Ohmova zákona?
Zapojení :
Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle obrázku. Jako první volíme rezistor s odporem
100
.
Pokus :
Po sepnutí vypínače zvýšíme napětí zdroje na hodnotu, která s rezervou zaručuje nedosažení zatížitelnosti
použitého rezistoru. Změříme proud i napětí. Pokud používáme jako voltmetru univerzálního přístroje, můžeme po
vypnutí proudu vypínačem změřit velikost odporu zařazeného rezistoru ještě ohmmetrem. Před novým sepnutím
vypínače musíme přepnout přístroj opět do funkce voltmetru na příslušném rozsahu. Příklad měření se školními
demonstračními přístroji DIAN s číslicovou indikací je v následující tabulce (
U
je napětí,
I
je proud,
U
R
I
je
vypočítaný odpor a
O
R
je odpor naměřený ohmmetrem).
/ V
U
/ mA
I
/
R
/
O
R
100
3
30,8
97,4
96,8
500
3
6,41
468
467
1 k
5
5,35
935
934
10 k
10
1,02 9 800
9 960
Závěr :
Měření odporu z Ohmova zákona je poměrně přesné, nejedná-li se o velmi malé či velmi vysoké hodnoty
odporu. Rozdíl obou způsobů měření přesáhl 1% jen při posledním rezistoru. Rozdíl mezi hodnotou změřenou a
hodnotou vyznačenou na modulu je dán tolerancí použitých součástek.
+
A
+
V
zdroj
+
100

1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...215
Powered by FlippingBook