Návod "DZS Elektřina" - page 36

© 2013 Didaktik s.r.o.
34
8/142 Závislost proudu a napětí pro žárovku
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 žárovka 6,3V/0,3A
stejnosměrný voltmetr
stejnosměrný ampérmetr
zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-12V
Závislost proudu na napětí není u spotřebičů, které mění teplotu, lineární.
Zapojení :
Do modulu s objímkou zašroubujeme žárovku 6,3V/0,3A. Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku.
Pokus :
Po sepnutí vypínače zvýšíme napětí na 0,5V, pak zvyšujeme napětí zdroje po 1V až do 7V. Měříme proud i
napětí. Napětí 7V nenecháme na žárovce dlouho, v tomto stavu je žárovka přetížená. Příklad měření se školními
demonstračními přístroji DIAN s číslicovou indikací je v následující tabulce (
U
je napětí,
I
je proud,
U
R
I
je
vypočítaný odpor). Závislost proudu na napětí je pak zpracována graficky.
/ V
U
/ mA
I
/
R
0, 5
81
6, 17
1
114
8, 77
2
164
12, 2
3
205
14, 6
4
241
16, 6
5
273
18, 3
6
302
19, 9
7
329
21, 3
Závěr :
Odpor žárovky není konstantní. Jak vzrůstá napětí na žárovce, vzrůstá i teplota vlákna. Protože odpor
kovových vodičů s rostoucí teplotou roste, odpor žárovky vzrůstá. Závislost proudu na napětí není proto lineární, jak
by tomu bylo u konstantního odporu.
0
50
100
150
200
250
300
0
1
2
3
4
5
6
7
I
/ mA
U
/ V
+
A
+
V
zdroj
+
6,3 V/0,3 A
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...215
Powered by FlippingBook