Návod "DZS Elektřina" - page 39

© 2013 Didaktik s.r.o.
37
8/143 Závislost odporu vodiče na materiálu
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
3 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul přepínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
3 svorka se zástrčným kolíkem (3)
1 žárovka E10, 2,5V/0,3A
měděný drát průměru 0,125 mm
odporový drát průměru 0,125 mm
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
ampérmetr s rozsahem 300 mA
Závisí odpor vodiče při stejných rozměrech na materiálu?
Zapojení :
Zdroj i ampérmetr připojíme podle obrázku. Odporový i měděný drát zbavíme případné izolace
(protažením plamenem lihového kahanu, případně jemným smirkovým papírem) a upneme je podle obrázku do 3
svorek se zástrčným kolíkem (s pružinovým sevřením).
1. Pokus :
Přepínačem zařazujeme do jednoduchého elektrického obvodu se žárovkou měděný či odporový drát do
série. V obvodu se tedy při přepínání mění pouze materiál jedné části obvodu. Při přepnutí na odporový drát žárovka
nesvítí, protéká nedostatečně velký proud (při konkrétním měření 133 mA). Naopak při přepnutí na měděný drát
žárovka svítí téměř naplno, proud se blíží k jmenovité hodnotě (270 mA).
2. Pokus :
Při provádění pokusu můžeme sledovat i závislost odporu na teplotě. Po přepnutí na odporový drát
můžeme na digitálním ampérmetru sledovat pozvolný růst proudu – vlákno žárovky chladne a jeho odpor klesá (v
konkrétném měření ze 127 mA na 133 mA), zatímco při přepnutí na měděný drát proud naopak klesá - vlákno žárovky
zvyšuje teplotu a jeho odpor roste (z 272 mA na 269 mA).
Závěr :
Odpor vodiče není dán jen jeho rozměry a teplotou, ale i materiálem. Měděný drát má mnohem menší odpor
než drát stejných rozměrů, který je však z odporové slitiny.
2,5 V/0,3 A
+
A
zdroj
+
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...215
Powered by FlippingBook