Návod "DZS Elektřina" - page 44

© 2013 Didaktik s.r.o.
42
8/148 Dělič napětí s využitím potenciometru
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
1 modul vedení L (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
1 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul potenciometr 470
 
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul motor s převodem (2)
1 žárovka E10 2,5V/0,3A
1 žárovka E10 2,5V/0,15A
1 žárovka E10 12V/0,1A
zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-12 V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V a 30 V
Plynulost regulace potenciometrem ve funkci děliče napětí je závislá na poměru odporů potenciometru a zátěže.
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Zdroj a voltmetr připojíme podle obrázku.
Pokus :
Zvolíme rozsah voltmetru 3V. Na zdroji nastavíme 2,5V a otáčíme potenciometrem. Regulace je nemožná :
žárovka svítí teprve v koncové poloze jezdce, v ostatních polohách je napětí na žárovce nedostatečné. Vyměníme
žárovku za typ 2,5V/0,15A. I v tomto případě je regulace téměř nemožná. Přepneme voltmetr na rozsah 30V,
vyměníme žárovku za typ 12V/0,1A, na zdroji nastavíme 12V a opakujeme pokus. V tomto případě je možné již
nastavit různou svítivost žárovky (svítí od 2V), přesto je k regulaci využito jen zanedbatelné části potenciometru.
Snížíme napětí zdroje na 3V, rozsah voltmetru nastavíme opět na 3 V a místo modulu se žárovkou zasuneme modul
motoru s převodem. Regulace s tímto spotřebičem je již téměř plynulá, motor se otáčí již od 0,2V (s periodou asi 16 s).
K zvýraznění pohybu motoru je vhodné na čelní plošku nalepit kruhový papírový terč s barevným dělením.
Závěr :
Regulaci potenciometrem ve funkci děliče napětí můžeme použít jen v případě, ve kterém má spotřebič vyšší
nebo srovnatelný odpor než potenciometr. Vzhledem k účinnosti je z hlediska spotřeby energie tento způsob regulace
vhodný jen pro spotřebiče s velkým odporem.
470

+
V
zdroj
+
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...215
Powered by FlippingBook