Návod "DZS Elektřina" - page 48

© 2013 Didaktik s.r.o.
46
8/154 Použití reostatu jako děliče napětí
Materiál :
6 modul přímé vedení (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
5 modul připojení (1)
1 modul vedení T (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5 V/0,3 A
spojovací vodič ~ 70 cm s krokosvorkou
2 odporové dráty s délkou asi 70cm s výrazně odlišným
odporem (například 40 ohmů a 10 ohmů)
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 300 mA
Použití reostatu jako děliče napětí (potenciometru).
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku. Do držáků, které jsou zasunuty v odpovídajících modulech pro připojení utáhneme napjatý odporový drát bez
povrchové izolace. Do modulu pro připojení zasuneme spojovací vodič s s krokosvorkou.
1. Pokus :
Sepneme vypínač a postupně zvyšujeme proud posouváním krokosvorky po odporovém drátu vlevo.
Sledujeme přitom vývoj napětí a proudu na žárovce i svítivost žárovky. Při nulovém napětí na žárovce (krokosvorka
zcela vpravo) vyměníme jeden z modulů přímého vedení za modul se zapojeným ampérmetrem (voltmetr můžeme pro
tuto část pokusu zcela odpojit).
2. Pokus :
Vyměníme odporový drát za silnější a 1. pokus opakujeme.
Závěr :
Při použití reostatu ve funkci děliče napětí (potenciometru) je vždy rozsah regulace úplný (od nulového
proudu až po jmenovitou hodnotu). Plynulost regulace je ale dána vzájemným poměrem odporu zátěže a celkového
odporu reostatu. Čím je celkový odpor reostatu menší, tím je regulace plynulejší. Klesá ovšem účinnost obvodu,
reostat odebírá proud ze zdroje i když je výkon spotřebiče nulový (jezdec podle obrázku zcela vpravo).
+
V
2,5 V/0,3 A
+
A
zdroj
+
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...215
Powered by FlippingBook