Návod "DZS Elektřina" - page 51

© 2013 Didaktik s.r.o.
49
9. ročník
9/17 Magnetického pole elektromagnetu
Materiál :
6 modul vedení L (1)
1 modul přímé vedení (1)
2 modul přerušené vedení (1)
1 modul pro cívku (2)
2 modul připojení (1)
1 cívka 800 závit7ů (3)
1 cívka 400 závitů DF elektromotory)
2 krátká I-jádra (DF elektromotory)
1 stejnosměrný regulovatelný zdroj 0-12V/2A
1 stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 3A
hřebíčky (kancelářské sponky, šroubky, matičky)
6 závaží 100 g ze soupravy pro mechaniku
Jak závisí silové účinky magnetického pole na počtu závitů cívky a na protékajícím proudu?
Zapojení :
Do modulu pro cívku a modulu přerušeného vedení zasuneme obě cívky. Zdroj a ampérmetr připojíme
podle obrázku.
1. Pokus :
Regulovatelným zdrojem napětí nastavíme proud 0,5A. Postupně k oběma dolním koncům jader
přiblížíme dlaň s dostatečným počtem hřebíčků. Sledujeme množství hřebíčků, které se na jednotlivých cívkách udrží.
Pak snížíme napětí na nulu a do obou cívek zasuneme krátká I-jádra. Předchozí pokus opakujeme při stejném proudu
0,5A. Odstraníme přichycené hřebíčky (u cívky 400 závitů můžeme při proudu, pak do dlaně spadnou hřebíčky pod
cívkou 800 závitů, snížíme-li napětí zdroje na nulu). Pokus s jádry opakujeme pro proudy 1A a 1,5A.
2. Pokus :
Nastavíme napětí zdroje na maximum a k levému jádru přichytíme ocelové závaží 100 g opatřené na
jedné straně háčkem (z mechanické soupravy). Snižujeme napětí a odečteme hodnotu, při které závaží odpadne.
Totéž provedeme i s druhou cívkou, případně lze využít dvou závaží a provést obě měření současně. Opakujeme pro
další hmotnosti (pod první závaží zavěšujeme další). Měření zapisujeme do tabulky. Příklad měření :
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
cívka 800 z.
0,48 A
0,77 A
0,85 A
1,07 A
1,25 A
1,35 A
cívka 400 z.
0,74 A
1,25 A
>1,5 A
-
-
-
Závěr :
Magnetické pole cívky se výrazně zesílí jádrem z vhodného materiálu. Magnetické pole cívky protékané
daným proudem je tím silnější, čím má cívka více závitů. Magnetické pole cívky je tím silnější, čím cívkou protéká
větší proud.
zdroj
+
+
A
800 z.
400 z.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...215
Powered by FlippingBook