Návod "DZS Elektřina" - page 53

© 2013 Didaktik s.r.o.
51
9/19 Relé jako spínač
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
4 modul připojení (1)
2 modul se svorkou (2)
1 modul vypínač (2)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul s objímkou E14 (2)
2 držák se zářezem o otvorem (3)
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 pružina plochá ocelová (3)
1 kontaktní kolík (3)
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
1 žárovka E14 24V/15W
1 zdroj stejnosměrného napětí 12V/2A
1 zdroj střídavého napětí 12V/2A
Jak pracuje elektromagnetické relé jako spínač oddělených obvodů?
Zapojení :
Do obou modulů se svorkou upevníme držáky se zářezem a otvorem a do nich utáhneme plochou pružinu
a kontaktní kolík tak, aby se kolík pružiny nedotýkal. Dlouhé I-jádro umístíme v cívce tak, aby končilo asi 2 cm od kraje
ploché pružiny. Oba zdroje připojíme podle obrázku.
Pokus :
Vypínač je vypnut. Napětí na stejnosměrném zdroji nastavíme na 12V, na střídavém zdroji na 24V. Sepneme
vypínač. Elektromagnet tvořený cívkou s jádrem přitáhne plochou pružinu a ta se dotkne kontaktního kolíku. Tím se
uzavře obvod se střídavým proudem a žárovka na 24V se rozsvítí. Po vypnutí vypínače by se měl obvod se střídavým
proudem opět rozpojit. Pokud se tak nestane, je pružina zmagnetovaná. Je nutné zvětšit mezeru mezi jádrem a
pružinou, případně obrátit polaritu stejnosměrného zdroje.
Závěr :
Elektromagnetické relé je schopno malým proudem a s malým výkonem spínat obvody, které jsou od obvodu
elektromagnetu odděleny a prochází jimi většinou výrazně větší proud, často odlišného charakteru od stejnosměrného
proudu protékajícího spínacím obvodem.
6,3 V/0,3 A
zdroj
~
zdroj
+
24 V/15 W
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...215
Powered by FlippingBook