Návod "DZS Elektřina" - page 55

© 2013 Didaktik s.r.o.
53
9/21 Měření proudu přístrojem s otočnou cívkou
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul stupnice (3)
1 modul kuličkové ložisko (3)
1 otočná cívka (3)
1 ukazatel (3)
1 protizávaží (3)
1 držák magnetů (DF elektromotory)
2 magnety (DF elektromotory)
1 adaptér držáku magnetů DF elektromotory)
1 stativ
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
1 zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí
1 zdroj střídavého napětí 6V
Jak pracují měřicí přístroje s otočnou cívkou (magnetoelektrické, deprézské)?
Zapojení :
Moduly rozmístíme na propojovací desce podle nákresu. Do otočné cívky našroubujeme z jedné strany
ukazatel, z druhé strany protizávaží. Takto připravenou cívku vložíme do modulu s kuličkovým ložiskem. Magnety
v držáku a adaptéru upevníme na zvláštní stativ.
1. Pokus :
Na zdroji postupně zvyšujeme napětí a pozorujeme, jak výchylka cívky souvisí s jasem žárovky. Pokus
opakujeme při opačné polaritě napájecího napětí. Lze změnit i orientaci magnetů.
2. Pokus :
Místo stejnosměrného zdroje zapojíme zdroj střídavý. Žárovka svítí, k výchylce však nedojde.
Závěr :
Přístroj s otočnou cívkou měří stejnosměrný elektrický proud. Elektrický proud má určitý směr, který je možné
tímto přístrojem zjistit. Směr výchylky lze změnit i změnou pólů magnetů. Střídavý proud přístroj neměří, cívka se
nestačí vychýlit za jednu setinu sekundy na jednu stranu a v další setině sekundy na druhou stranu. Zůstává proto ve
střední poloze.
6,3 V/0,3 A
zdroj
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...215
Powered by FlippingBook