Návod "DZS Elektřina" - page 56

© 2013 Didaktik s.r.o.
54
9/31 Elektromagnetická indukce 1
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
1 modul pro cívku (2)
1 cívka 2x 800 závitů (3)
1 dlouhé I-jádro (3)
1 permanentní magnet (DF elektromotory)
1 stejnosměrný milivoltmetr s nulou uprostřed a
rozsahem
150 mV
Jaký jev nastává, pohybujeme-li s permanentním magnetem v okolí cívky ?
Zapojení :
Použijeme-li jako milivoltmetru demonstračního přístroje DIAN, přepneme na stejnosměrný rozsah 300 mV
a zvolíme indikaci s nulou uprostřed. Digitální displej vypneme a přístroj připojíme podle obrázku.
Pokus :
Přibližujeme a oddalujeme permanentí magnet od jádra cívky. Milivoltmetr ukazuje indukované napětí
v cívce. Do určité hranice dané setrvačností otočného systému měřicího přístroje lze prokázat, že velikost
indukovaného napětí závisí na rychlosti magnetu. Otočíme magnet k cívce opačným pólem a pokus opakujeme.
Závěr :
Změna magnetického pole v cívce, způsobená pohybem permanentního magnetu vyvolává (indukuje) v cívce
elektrické napětí. Toto napětí je tím větší, čím rychleji se magnetické pole v cívce mění. Vrůst magnetického pole
v cívce indukuje napětí opačné polarity než pokles magnetického pole. Polarita indukovaného napětí závisí i na
orientaci magnetického pole.
+
mV
2x800 z.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...215
Powered by FlippingBook