Návod "DZS Elektřina" - page 58

© 2013 Didaktik s.r.o.
56
9/32 Přenos energie elektromagnetickou indukcí
Materiál :
6 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
2 modul pro cívku s bočním připojením (2)
1 modul vypínač (2)
1 modul přerušené vedení (1)
2 modul LED (Elektronika)
1 cívka 2 x 800 závitů (3)
1 cívka 800 závitů (3)
1 dlouhé I-jádro (3)
2 krátké I-jádro (DF elektromotory)
1 stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 3 A
1 zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-12 V/2 A
Lze elektromagnetické indukce využít k přenosu energie z jednoho obvodu do druhého?
Zapojení :
Zdroj i ampérmetr připojíme podle obrázku. Nemáme-li k dispozici demonstrační soupravu „Elektronika“,
ze které jsou obě svítivé diody, můžeme je nahradit upevněním LED do modulů s přerušeným vedením.
Pokus :
Sepneme spínač a na zdroji nastavíme napětí, při kterém proud v primární cívce 800 závitů dosáhne 1A.
Spínáme a vypínáme vypínač a pozorujeme střídavé blikání svítivých diod.
Závěr :
Protože se při změnách magnetického pole indukuje v sekundární cívce napětí, které může vyvolat
v uzavřeném obvodu proud, lze využít elektromagnetické indukce k přenosu energie. Výhodou přitom je, že zdroj a
spotřebič jsou přitom izolovaně odděleny.
+
A
zdroj
+
800 z.
2x800 z.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...215
Powered by FlippingBook