Návod "DZS Elektřina" - page 60

© 2013 Didaktik s.r.o.
58
Střední škola
SŠ/81 Vnitřní odpor zdroje
Materiál :
1 modul baterie 1, 5 V (2)
1 modul vypínač (2)
3 modul přímé vedení (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
4 modul vedení L (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul s objímkou E14 (2)
1 žárovka E10 2,5V/0,15A
1 žárovka E10 2,5V/0,3A
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
1 žárovka E10 12V/0,1A
1 žárovka E14 12V/15W
1 žárovka E14 12V/25W
1 žárovka E14 24V/25W
1 stejnosměrný voltmetr rozsahem 3V
1 stejnosměrný ampérmetr s rozsahy
od 300 mA do 3A
Jak se určí vnitřní odpor zdroje?
Zapojení :
Pro první měření modul se žárovkou odstraníme. Voltmetr a ampérmetr připojíme podle obrázku.
Pokus :
Pro různé zátěže měříme při sepnutém vypínači svorkové napětí
U
a proud
I
. Protože vnitřní odpor
voltmetru je velmi vysoký (při použití školního demonstračního přístroje DIAN je to
1M
), lze považovat měření
svorkového napětí bez zátěže za měření napětí elektromotorického
e
U
. Pro různé zátěže měříme napětí a proud, za
vztahu
e
i
U U
R
I
počítáme vnitřní odpor zdroje. Příklad měření je v následující tabulce. Při posledním měření
nahradíme modul se žárovkou modulem přímého vedení. Toto měření provádíme rychle abychom zkratovým proudem
baterii rychle nevybili.
zátěž
U / V I / mA
/
i
R
1,62
0
-
žárovka 12 V /0, 1 A
1,58
33,6
1,2
žárovka 2, 5 V /0, 15 A 1,51
112
0,98
žárovka 6, 3 V /0, 3 A
1,48
134
1,0
žárovka 2, 5 V /0, 3 A
1,41
221
0,95
žárovka 24 V /25 W
1,33
302
0,96
žárovka 12 V /15 W
1,22
427
0,94
žárovka 12 V /25 W
1,07
580
0,95
zkrat
0,33 1540
0,84
Závěr :
Pomocí moderních elektronických voltmetrů s velkým vnitřním odporem lze změřit svorkové napětí a vnitřní
odpor zdroje určit měřením svorkového napětí a proudu v uzavřeném obvodu. Použitý monočlánek má vnitřní odpor
přibližně
1
.
+
1, 5 V
+
A
+
V
Z
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...215
Powered by FlippingBook