Návod "DZS Elektřina" - page 61

© 2013 Didaktik s.r.o.
59
SŠ/85 Vnitřní odpor voltmetru
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
1 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul připojení (1)
2 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-12V
1 stejnosměrný ampérmetr s rozsahy 100
A až 1A
1 elektronický stejnosměrný voltmetr s rozsahy 3V až
30V
několik měřených voltmetrů
Jak lze měřit vnitřní odpor voltmetru?
Zapojení :
Zdroj, ampérmetr, elektronický voltmetr (velký) i měřený voltmetr (malý) připojíme podle obrázku.
Pokus
: Jako měřené voltmetry vybíráme přístroje s magnetoelektrickým nebo elektromagnetickým systémem. Jejich
relativně malé vnitřní odpory zaručí možnost nezávislého přesného maření. Sepneme vypínač a na zdroji nastavíme
vhodné napětí
U
. Změříme napětí na elektronickém voltmetru
V
U
a proud procházející obvodem
I
. O tom, že
elektronický voltmetr s velkým vnitřním odporem nemá na měření vliv se přesvědčíme tím, že elektronický voltmetr
odpojíme. Proud se nezmění. Vypočítáme vnitřní odpor voltmetru z Ohmova zákona :
V
V
U
R
I
. Měření můžeme
uspořádat do následující tabulky. V jejích posledních třech řádcích je příklad měření vnitřního odporu elektronického
voltmetru. Při těchto měřeních se původně měřený voltmetr (na obrázku malý) odpojí. Na místě obou měřicích
přístrojů byly použity školní demonstrační přístroje DIAN s digitální indikací.
U
/ V měřený voltmetr
I
/
A
V
U
/ V
/ k
V
R
6, 3 elektromagnetický 6 V
327 000
6
0,018
10, 2 elektromagnetický 30 V
36 700
10
0,27
3 DL 0, 2/3 V
2 000
3
1,5
10 DIAN 10 V
10
10
1000
3 DIAN 3 V
3
3
1000
12 DIAN 30 V
12
12
1000
Závěr :
Vnitřní odpor voltmetru lze měřit z Ohmova zákona při použití citlivého ampérmetru. Vnitřní odpory voltmetrů
s elektromagnetickým systémem jsou relativně malé, u magnetoelektrických voltmetrů jsou větší a velmi vysoké jsou u
elektronických voltmetrů, kde je často vnitřní odpor několika nebo všech rozsahů stejný.
zdroj
+
+
A
+
V
+
V
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...215
Powered by FlippingBook