Návod "DZS Elektřina" - page 62

© 2013 Didaktik s.r.o.
60
SŠ/86 Vnitřní odpor ampérmetru
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
1 modul přímé vedení se zdířkou (1)
1 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul přerušené vedení (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul s objímkou E14 (2)
1 modul s rezistorem 1 k
(2)
1 modul s rezistorem 100
 
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
1 žárovka E10 12V/15W
1 zdroj stejnosměrného napětí 0-12V/2A
1 stejnosměrný voltmetr s rozsahy 100 mV až 3V
1 stejnosměrný ampérmetr s rozsahy 3 mA až 1A
několik různých měřených ampérmetrů
Jak se měří vnitřní odpor ampérmetru?
Zapojení :
Zdroj, měřicí ampérmetr (velký), voltmetr, měřený ampérmetr (malý) zapojíme podle obrázku. Na místo
modulu X zapojíme spotřebič s odporem, který umožní snadnou regulaci požadovaného proudu.
1. Pokus :
Napětí na zdroji nastavíme na minimum. Sepneme vypínač a nastavíme takové napětí, aby odečítané
hodnoty byly co nejpřesnější. Prakticky vždy to znamená nastavit proud daný rozsahem měřeného ampérmetru.
Chceme-li však porovnat vnitřní odpory různých ampérmetrů na podobném rozsahu, můžeme proud ponechat na
menší hodnotě, než je rozsah měřeného ampérmetru. Příklad měření 3 různých ampérmetrů je v následující tabulce.
U
je hodnota napětí na zdroji,
I
je proud indikovaný měřicím ampérmetrem,
A
U
je napětí na ampérmetru,
A
A
U
R
I
vnitřní odpor ampérmetru. Jako měřicí přístroje byly použity školní demonstrační přístroje DIAN.
U
/ V X
měřený ampérmetr
I / mA
/ mV
A
U
/
A
R
3 1 k
DSD 3-0-3 mA
3
31
10,3
3,9 1 k
MP 120 / 4 mA
4
126
31,5
3 žárovka 12 V/15 W
elektromagnetický 0, 6 A
600
1180
1,97
2. Pokus :
Můžeme měřit i vnitřní odpor měřicího ampérmetru : místo dolního modulu s přerušeným vedením
zasuneme modul s přímým vedením, měřicí ampérmetr zapojíme do horního modulu přerušeného vedení (jako
měřený ampérmetr). Příklad měření 5 rozsahů je v následující tabulce.
U
/ V X
měřený ampérmetr
I / mA
/ mV
A
U
/
A
R
3,9 1 k
DIAN 10 mA
4
42
11
3 100
DIAN 30 mA
30
49
1,6
1 žárovka 6, 3 V/0, 3 A
DIAN 100 mA
100
164
1,6
6,2 žárovka 6, 3 V/0, 3 A
DIAN 300 mA
300
192
0,64
11 žárovka 12 V/15 W
DIAN 1 A
1000
625
0,63
Závěr :
Vnitřní odpor ampérmetru je možné měřit z Ohmova zákona pomocí citlivého voltmetru. Při užití stejného
systému zpravidla vnitřní odpor ampérmetru klesá s rostoucím rozsahem.
zdroj
+
+
A
+
V
+
A
X
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...215
Powered by FlippingBook