Návod "DZS Elektřina" - page 63

© 2013 Didaktik s.r.o.
61
SŠ/141 Vodič v magnetickém poli
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
1 modul přerušené vedení (1)
2 modul připojení (1)
1 modul držák kruhových součástek (2)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E14 (2)
1 držák magnetů (DF elektromotory)
1 pár magnetů (DF elektromotory)
1 adaptér držáku magnetů (DF elektromotory)
1 vychylovací vodič (3)
1 žárovka E14 12V/25W
1 zdroj stejnosměrného napětí 12V/2A
2 kolíky k přichycení adaptéru držáku magnetů
k modulu držák kruhových součástek
Jak působí magnetické pole na vodič protékaný stejnosměrným proudem?
Zapojení :
Do modulu přerušeného vedení zasuneme vychylovací vodič. Polohu držáku magnetů nastavíme na
kolících (lze využít kolíků ze stativové soustavy) tak, aby se pohyblivá část vychylovacího vodiče volně pohybovala
v prostoru mezi magnety. Zdroj připojíme podle obrázku.
1. Pokus :
Na zdroji nastavíme 12V a sepneme vypínač. Vodič se vychýlí na jednu stranu. Vypneme vypínač, vodič
se vrátí do původní polohy. Přepólujeme zdroj a pokus opakujeme. Vodič se vychýlí na druhou stranu. Obrátíme póly
magnetů, vodič se opět vychyluje opačně. Můžeme při každé orientaci proudu i magnetického pole vysvětlit smysl
základních vektorů, případně užít Flemingova pravidla levé ruky. Máme-li k dispozici regulovatelný zdroj, snížíme
napětí a pokus v jednom uspořádání opakujeme. Je vidět, že velikost síly závisí na velikosti proudu.
2. Pokus :
Modul nesoucí magnety vytáhneme z propojovací desky, pootočíme o
90
vpravo a zasuneme jej na
místo vyznačené na obrázku tečkovaně. Vodič se nyní nevychyluje ani při jedné polaritě proudu. Síla působící na
vodič míří vzhůru či dolů. Vytáhneme-li modul nesoucí magnety z propojovací desky a přidržíme-li rukou magnet v třetí
možné orientaci, je možno pozorovat natáčení rámečku kolem svislé osy : na vodorovnou část nepůsobí žádná síla,
na svislé části rámečku působí dvojice sil.
Závěr :
Na vodič protékaný stejnosměrným elektrickým proudem působí v příčném magnetickém poli síla, která je
kolmá na vodič, kolmá na indukční čáry magnetického pole a její orientace se řídí Flemingovým pravidlem levé ruky.
Velikost síly je úměrná protékajícímu proudu.
zdroj
+
12 V/25 W
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...215
Powered by FlippingBook