Návod "DZS Elektřina" - page 64

© 2013 Didaktik s.r.o.
62
SŠ/183 Důsledky přerušení proudu cívkou
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul pro cívku (2)
1 modul doutnavka (2)
1 modul přerušené vedení (1)
1 cívka 2x 800 závitů (3)
1 krátké I-jádro (DF elektromotory)
1 zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-5V
Jak se projevuje vlastní indukčnost cívky při přerušení proudu?
Zapojení :
Do cívky zasuneme krátké I-jádro. Zdroj připojíme podle obrázku.
1. Pokus :
Na zdroji nastavujeme napětí od 0,5V do 5V. Po přerušení proudu vypínačem jedna z elektrod doutnavky
blikne. Změníme-li polaritu zdroje, bude při vypínání blikat druhá elektroda doutnavky.
2. Pokus :
Modul s doutnavkou nahradíme modulem s přerušeným vedením. Na zdroji nastavíme 0,5V a prsty jedné
ruky se dotýkáme zdířek v modulu s přerušeným vedením. Při vypínání proudu cítíme fyziologické účinky impulsního
elektrického proudu, který v naší ruce vyvolává indukované napětí. Podle citlivosti můžeme napětí zdroje zvolna
zvyšovat do 2V. Přiložením prstů k vývodům zdroje se přesvědčíme, že napětí zdroje nevyvolává citelné fyziologické
účinky.
Závěr :
Při přerušení proudu indukčností dochází vlivem vlastní indukce k vzniku napěťového impulsu, přičemž
špičkové napětí tohoto impulsu je mnohokrát větší než napětí zdroje. O tom svědčí jednak blikání doutnavky, která ke
své činnosti potřebuje napětí větší než 100V, jednak fyziologické účinky, které jsou při napětí zdroje nepozorovatelné.
Autor této části metodického návodu :
Doc. Dr. ing. Karel Rauner
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
Katedra obecné fyziky
zdroj
+
2x800 z.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...215
Powered by FlippingBook