Návod "DZS Elektřina" - page 65

© 2013 Didaktik s.r.o.
63
Další pokusy
1. Vodič - nevodič
E 1.1 Elektrický obvod
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul s objímkou E10
1 modul vypínač
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Sestaví se elektrický obvod, vypínač je uzavřen a otevřen.
Výsledek :
Rozsvítí-li se žárovka, protéká elektrický proud; elektrický obvod je uzavřený.
Poznámka :
Cílem pokusu je rozpoznat součásti jednoduchého nerozvětveného elektrického obvodu. Má být zdůrazněn rozdíl
mezi uzavřeným a přerušeným elektrickým obvodem.
Proud neprotéká, když :
elektrický obvod je přerušený (šňůra vedení, žárovka, vypínač)
není k dispozici zdroj napětí nebo
zdroj napětí je odpojený.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...215
Powered by FlippingBook