Návod "DZS Elektřina" - page 66

© 2013 Didaktik s.r.o.
64
E 1.2 Vodič - nevodič (pevné látky)
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul s objímkou E10
1 modul vedení L přerušené
2 krokosvorka se zástrčným kolíkem
1 žárovka 6V/0,3W
1 sada vodič - nevodič
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Přerušení mezi krokosvorkami se zástrčným kolíkem K1 a K2 je
přemostěno tuhým tělesem.
Výsledek :
Vodič
- žárovka svítí
Nevodič
- žárovka nesvítí
Vodiče
: kovy a tuha
Nevodiče
: ostatní pevné látky
Poznámka :
Právě na tomto místě může být prozkoumána také vodivost soli, cukru a dalších pevných látek.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...215
Powered by FlippingBook